Eerste paal industriële brandweerpost haven geslagen

  • Amsterdam
  • 12 juli 2019

Eerste paal industriële brandweerpost haven geslagen

Vrijdag is de eerste paal geslagen van de nieuwe industriële brandweerpost Gezamenlijk Brandweer Amsterdam (GBA) in de Amsterdamse haven. GBA is een publiek-private samenwerking tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam en het havenbedrijfsleven (private). GBA moet de brandveiligheid in de Amsterdamse haven vergroten en daarmee ook de bedrijfscontinuïteit.

Focus op circulaire economie vraagt om extra veiligheid

De haven verandert door de wens van de regio om circulair te opereren. Een circulaire economie is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen. Port of Amsterdam heeft van de circulaire economie een speerpunt gemaakt en trekt bedrijven aan die hierin een rol spelen. Deze afvalverwerkende bedrijven kennen een specifiek risicoprofiel. Branden doen zich daar met enige regelmaat voor, zoals ook afgelopen week het geval was. Daarnaast zijn er ook de gevestigde energieterminals met hun eigen risicoprofiel.

Het veranderende profiel van de haven en de wens voor optimale veiligheid waren  aanleiding om een eigen industriële brandweerkazerne op te zetten. Naast reguliere publieke brandweerzorg, biedt  GBA specialistische kennis aan op het gebied van industriële branden, scheepsbranden en redding op hoogte en diepte. Ook kan de brandweer de gevolgen van de verandering van ladingstromen bij bedrijven in kaart brengen en op basis daarvan bepalen welke veiligheidsmaatregelen het beste kunnen worden genomen. Door de centrale ligging aan Galwin (Sloterdijk III) is de aanrijdtijd ook korter en daarmee de kans op eventuele escalatie kleiner.

Veilige haven

Marleen van de Kerkhof, plaatsvervangend commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland: ‘De GBA  helpt de aanwezige bedrijven en organisaties bij het verbeteren van hun brandveiligheid: “blussen voordat het brandt”. Het wordt een flexibele en moderne brandweerorganisatie die zijn deskundigheid inzet als partner van de bedrijven. Een partner die kan helpen met training en advisering op veiligheidsvraagstukken, zodat we incidenten juist kunnen helpen voorkomen.’

Michiel de Brauw, CFO Port of Amsterdam: ‘Een haven kan alleen succesvol zijn als die veilig is voor gebruikers en omwonenden. Het is dan ook van groot belang dat er een brandweerpost komt met specialistische kennis van al die bedrijven in ons gebied. Dat maakt onze haven nog veiliger. De samenwerking met de bedrijven is hierbij onontbeerlijk. Wij zijn dan ook heel blij met de komst van deze kazerne.’

Jan-Willem van Velzen, directeur Oiltanking en stuurgroeplid GBA: ‘Bedrijven staan midden in een wereld die steeds meer uitdagingen kent: port security, terroristische dreigingen en cyber aanvallen. We kunnen deze uitdagingen niet alleen aan en moeten de handen ineen slaan, onderling maar ook met publieke partijen. Voor de havenondernemers is deze publiek-private samenwerking een mooi voorbeeld van de krachten bundelen om zo de veiligheid in het gebied te vergroten. Wij pakken onze verantwoordelijkheid.’

2020 klaar

De kazerne is 24 uur per dag open, met een tweeploegenrooster,  en heeft beschikking over een basisblusvoertuig en een industrieel blusvoertuig. Er zijn ook plannen om de brandweervoorziening op termijn uit te breiden tot een integraal veiligheidscentrum waarbij ook de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, politie eenheid Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het bedrijfsleven betrokken zullen zijn. De nieuwe kazerne moet eind eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.

Voor meer informatie over GBA: https://gbamsterdam.nl/

Foto: ©Les Adu

Delen