Brandweer waarschuwt voor droogte in parken

  • Amsterdam
  • 27 juli 2018

Door de lang aanhoudende droogte is het risico op het ontstaan van natuurbrand nu erg hoog.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn veel parken waar juist nu evenementen plaatsvinden of mensen willen barbecueën. De brandweer brengt onderstaande punten daarom extra onder de aandacht, onder meer bij organisatoren van evenementen, opdat zij gepaste maatregelen kunnen treffen.

Roken

Rook alleen als er een asbak in de buurt is en vermijd roken boven verdort gras. Evenementenorganisatoren kunnen overwegen in gebieden met uitgedroogd gras en beplanting roken te verbieden en te verwijzen naar plekken waar dat wel op veilige manier kan.

Zwerfafval en plantenresten

Laat hoog gras maaien en verwijder de grasresten en losliggende verdroogde plantenresten. Plaats bij evenementen voldoende afvalbakken en leeg deze regelmatig. Laat zwerfafval direct opruimen. Afvalresten kunnen een brand snel verspreiden. Glas kan zelfs een brand doen ontstaan.

Open vuur

Ontsteek geen open vuur waar vonken vanaf kunnen komen, zoals bij kampvuur of vuurkorven.

BBQ

Barbecue niet op of in de buurt van verdroogde ondergrond. In een aantal parken is al een verbod op barbecueën. Kijk voor meer informatie op: https://maps.amsterdam.nl/bbq/ 

Parkeren

Parkeren op reguliere of andere (verharde) parkeerplaatsen is het veiligst. Bij parkeren op gras is het dringende advies om het gras kort te maaien. Maar ook dan blijft de kans op een brand aanwezig, doordat er bij deze droogte sneller brand ontstaat door bijvoorbeeld hete uitlaten. Wees hier alert op.

Camping en evenementen

Beheerders van campings en organisatoren van evenementen worden opgeroepen bezoekers extra te waarschuwen met aankondigingen op het terrein en open vuur en roken te verbieden op uitgedroogde plaatsen.

Delen