50 jaar Bijlmer en de brandweer

  • Amsterdam
  • 12 juli 2018

Zo'n vijftig jaar geleden eindigde 'de bestuurlijke slag om Weesperkarspel', met de toewijzing per 1 augustus 1966 van de helft van die opgeheven gemeente aan Amsterdam en de andere helft aan Weesp. Dat was eerst voor tien jaar en als het goed beviel, langer. De enclave ten zuidoosten van de stad werd al snel genoemd naar de ingepolderde Bijlmermeer en daar zat toen ook al een brandweer.

Tijdens de bouw van de eerste grote flats in de Bijlmer werd middenin een Aanloopcentrum neergezet, bestaande uit een verzameling houten noodgebouwen. Daarin waren de eerste winkeltjes, een huisartsenpost, een apotheek, een bibliotheekje en wat gemeentelijke instellingen ondergebracht. De brandweer kreeg een gebouwtje aan de rand van het centrum. De kazerne kreeg een codeletter, net als alle andere in de stad en dat werd de 'A', van het Aanloopcentrum. In november 1969 werd de kazerne in gebruik genomen. Het noodgebouwtje was neergezet voor tien jaar, de 'proeftijd' van Amsterdam. Daarna begon men serieus met het plannen van een nieuwe kazerne, maar het werd pas begin 1985 dat de politie en brandweer naar een nieuwe en permanente behuizing konden.

Flierbosdreef

In maart 1985 vertrokken de blije brandweerlieden naar het nieuwbouwcomplex aan de Flierbosdreef, een combinatiegebouw met de politie. Dat was natuurlijk goedkoper. De nieuwe kazerne behield de oude naam, 'A', inmiddels omgedoopt tot 'Anton'. Ze hadden het druk gekregen met brandjes in de stortkokers en containerhokken, maar ook in de flats, omdat sommige nieuwe bewoners dachten dat ze op de betonnen vloer gewoon open vuurtjes konden stoken. Bovendien werden ze zo langzamerhand specialisten in vastgelopen liften. Het werd dus tijd voor een extra kazerne in de Bijlmer en die kwam er in 1988 als ‘Rudolf’ op het Remmerdenplein.

De politie loerde al langer op de brandweerkazerne aan de Flierbosdreef en er was een serieus plan om de brandweerpost in Diemen te combineren met de Amsterdamse kazerne Anton. Vooruitlopend daarop verhuisde Anton eind 2007 naar een tijdelijk onderkomen aan de Daalwijkdreef, net op Diemens grondgebied. Maar zowel in Diemen als in Zuidoost werd veel werk gemaakt van de campagne ‘Brandveilig leven’ en daarmee kon het aantal brandweerkazernes weer verminderd worden en werd Rudolf gesloten.

Zuidoost

De combinatie van twee kazernes in Zuidoost moest logischerwijze tussen de bestaande kazernes opgezet worden. De ideale locatie op de hoek van de Langbroekdreef en Gooiseweg werd uiteindelijk in 2016 betrokken.

In november 1969 werd de nieuwe post A in gebruik genomen

Delen