Gasincident Oranjebaan in Amstelveen

  • Amstelveen
  • 10 oktober 2017

Update 16.45 uur

Het sein veilig is gegeven. Gasunie heeft een inspectie kunnen doen en geconstateerd dat de buis niet lekt. De afzettingen worden opgeheven. Gasunie zorgt voor de afwikkeling. De brandweer gaat terug naar de kazerne.

Update 15.30 uur

Bij werkzaamheden aan de Oranjebaan in Amstelveen is een gasleiding bloot komen te liggen. Uit voorzorg is in een straal van 50 meter ontruimd. Het gaat hierbij om het winkelcentrum Bankrashof en een vleugel van verzorgingshuis Klaasje Zevenster. De bewoners van het verzorgingshuis zijn opgevangen in de centrale hal van het huis.

Gasunie is ter plaatse en zal de druk in de leiding verlagen om eventuele schade aan de gasleiding vast te kunnen stellen. Het verlagen van de druk heeft geen gevolgen voor de gastoevoer in de omgeving. De autospuit van kazerne Amstelveen heeft geen gas gemeten. Het betreft een 40 bar transportleiding.

Over GRIP

In Amstelveen is er sprake van GRIP 1. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Er zijn 5 fasen voor noodsituaties benoemd, oplopend in zwaarte en impact voor de omgeving. Bij GRIP 1 is er sprake van een calamiteit binnen een gemeente, maar de impact is beperkt. De oorzaak wordt direct aangepakt. De hulpdiensten stemmen onderling hun acties af onder leiding van een Commando Plaats Incident. De burgemeester wordt gewaarschuwd. 

Foto Jeffrey Koper / Brandweer Amsterdam-Amstelland

 

Delen