Kazerne Victor nieuwe stijl

Vanaf 2 januari 2019 werkt de brandweer vanuit de kazerne aan de Dapperstraat op een andere manier. De mensen die op kazerne Victor werken gaan dan nog meer de buurt in. Om woningen veiliger te maken. En om op andere manieren in de buurt te helpen. Zo kunnen bewoners informatie en tips krijgen over maatregelen in huis om brand te voorkomen. Ook op scholen en in buurthuizen geeft de brandweer voorlichting over brandpreventie.

Victor is een kazerne waar we meer tijd kunnen besteden aan brandpreventie; het voorkomen van brand. Een kazerne waar ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden om onze hoofdtaken brandpreventie en repressie (redden van mens en dier, het blussen van brand en redden) zo optimaal mogelijk of beter te kunnen doen. En in samenwerking met onze partners, als de gemeenten en woningbouwcorporaties.

Dat is mogelijk, omdat we op Victor in een ander rooster werken. Een rooster waarin veel meer werkuren beschikbaar zijn. Wat we leren en ontwikkelen passen we vervolgens toe op de overige kazernes.

Wat gebeurt er op Victor?

Net als op de andere kazernes rukt de bezetting uit naar incidenten, we oefenen, controleren ons materieel en doen aan preventie; aan Brandveilig Leven. De focus ligt op Victor vooral op het uitbreiden en vernieuwen van activiteiten om brand te voorkomen, zoals het geven van voorlichting en het doen van woninginspecties. Daar besteden we veel meer tijd aan. Voorkomen is immers beter dan genezen. En dan vooral in samenwerking met het stadsdeel Amsterdam-Oost, met maatschappelijke organisatie in Amsterdam-Oost, maar zeker ook met de bewoners. Vooral samen, want tot een grotere brandveiligheid kom je niet alleen. 

logo kazerne Victor-v1.jpg
locatieVictor.jpg (1)

Vraag en antwoord

Er zijn veel vragen over de proef op kazerne Victor. Vragen over de nachtsluiting, de roosters maar ook over brandpreventie. We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet en beantwoord. 

Volg ons!

Bezetting kazerne Victor

In totaal werken er 41 mensen op kazerne Victor. Zij werken in diensten van acht uur. Van 07.00 uur tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 23.00 uur. Elke dienst hebben acht mensen een repressieve taak (zes op de autospuit en twee op de autoladder). Daarnaast zijn er ook mensen voor niet-repressieve werkzaamheden in dienst. Dit aantal wisselt per dienst.   

Is jouw huis brandveilig?

Maak een afspraak voor een woningbezoek voor advies op maat én een gratis rookmelder!

Delen