Organisatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaat uit de zes gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De regio heeft één miljoen inwoners, met vele duizenden mensen die iedere dag komen werken, met elk jaar twee miljoen toeristen. Dat vraagt om slagkracht, om de bundeling van kennis en kunde en een professionele aansturing.

Samen met de gemeenten, de politie en de geneeskundige hulpverleners bevordert en bewaakt Brandweer Amsterdam-Amstelland de veiligheid in de regio. Een korps van zo'n 1100 mensen dat effectief optreedt bij branden en ongelukken, maar ook bij het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties.

Wij zijn Brandweer Amsterdam-Amstelland

Miljoenen gezichten. Eén plek. Nergens zoveel te beschermen.

  • Wij zijn Brandweer Amsterdam-Amstelland Wij zijn Brandweer Amsterdam-Amstelland
Amsterdam-Amstelland.jpg

Organisatiemodel

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft drie sectoren, operationele dienst, bedrijfsvoering en risicobeheersing en preparatie en de twee stafeenheden directiebureau en strategie en innovatie.

Operationele dienst

In de sector Operationele Dienst zijn de zeventien kazernes ondergebracht. De kazernes richten zich op een vastgesteld verzorgingsgebied. De kazernes zijn verdeeld over zes clusters.

Bedrijfsvoering

Een van de belangrijkste kerntaken van de sector Bedrijfsvoering is de ondersteuning van de primaire processen van onze organisatie. De sector bestaat uit zes afdelingen die gezamenlijk de expertise, advisering en ondersteuning bieden die nodig zijn.

Risicobeheersing en Preparatie

Van het controleren op brandveiligheid bij moskeeën en kinderdagverblijven tot het organiseren van multidisciplinair oefenen. En van het adviseren op bouwvergunningen en stedenbouwkundige ontwikkelingen tot en met het zorgen voor een goede afstemming binnen onze organisatie tijdens Koningsdag. De sector Risicobeheersing en Preparatie is er nauw bij betrokken.

 

Organogram

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft een organisatiestructuur opgezet zodat het korps in staat is haar opdracht nu én in de toekomst uit te voeren. Bekijk ons organogram.

Stafeenheden

Directiebureau
De Stafeenheid Directiebureau is verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering en ondersteuning van de commandant en de korpsleiding.

Strategie & innovatie
De stafafdeling Strategie & Innovatie is een stafeenheid die het strategische beleid en proces en het innovatievermogen van de brandweer versterkt.

Contact

Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Ringdijk nummer 98 in Amsterdam. 
Telefoon 020-555 6666.
E-mail info@brandweeraa.nl.

Delen