Historie jaren 90: naar een nieuw millenium

Hulp in de regio
Vooral in het laatste decennium van de vorige eeuw werd duidelijk dat gemeentegrenzen niet langer het inzetgebied van de Amsterdamse brandweer bepaalden. Veelvuldig moet men in de regio en soms zelfs ver daarbuiten te hulp schieten. Zo moest men in 1992 assisteren bij grote branden in Uithoorn en Lijnden en een treinongeval in Hoofddorp. Het daaropvolgende jaar zag een inzet met een hele compagnie bij overstromingen rond Maastricht. Ook in 1995 rukte men weer naar het uiterste zuiden uit om de helpende handen te bieden. In 1997 werd hulp verleend bij een verkeersramp op de A9 bij Badhoevedorp en in 1998 waren er weer inzetten bij overstromingen in het Westland en bij Hoorn. In mei 2000 werd er een compagnie naar Enschede gezonden ter aflossing van de daar ingezette hulpverleners bij de vuurwerkramp die de stad had getroffen.

Motorkade
Ook het korps zelf werd zwaar getroffen. Bij een zeer grote brand in een complexe loods aan de Motorkade in Amsterdam-Noord verloor het korps op 19 april 1995 drie van haar manschappen. Deze ramp was aanleiding tot een uitgebreid onderzoek, dat uitmondde in talloze aanbevelingen, waarmee de veiligheid van de brandweermensen zou kunnen worden vergroot.Nieuwe organisatievorm
De grote reorganisatie, die in 1997 gestalte kreeg in de vorm van drie min of meer autonome districten, werd na drie jaar al weer teruggedraaid. De nieuwe opzet leidde niet tot de gewenste verbeteringen en veroorzaakte veel onrust onder het personeel. Een nieuwe organisatievorm werd gezocht en gevonden en via een convenant tussen gemeentebestuur, korpsleiding en ondernemingsraad werd een nieuwe weg ingeslagen.

Korps 125 jaar
In het jaar 1999 werd ook het 125-jarig bestaan van het korps herdacht. Dat gebeurde met de uitgave van een jubileumboekje, een tentoonstelling tijdens de vakbeurs 'Brand 99' in de RAI, een gehandicaptendag en twee personeelsfeesten. Bovendien werd in de hal van het centraal bureau een plaquette aangebracht, waarin de namen van alle 29 omgekomen korpsleden waren gegraveerd.

Millenium
Het einde van de jaren negentig betekende ook het einde van een eeuw, die voor een belangrijk deel in het teken had gestaan van technische ontwikkeling. Die snelle ontwikkelingen bleken echter een keerzijde te hebben, want tegen de nadering van het magische jaar 2000 bleek dat vooral computers daar niet altijd even goed op voorbereid waren. Veel energie en tijd werd daarom ook gestoken in het 'millenniumproof' maken van de eigen organisatie en de apparatuur. Daarnaast moest men zich natuurlijk goed voorbereiden op een eventuele uitval van allerlei voorzieningen, die in het dagelijkse gebruik zo gewoon lijken te zijn. Op 31 december 1999 stond een behoorlijk uitgebreide extra bezetting van personeel en materieel gereed om de 'klappen' op te vangen. Gelukkig bleek de gevreesde millenniumcrash uit te blijven en kon de organisatie weer snel terug naar 'normaal'.

Meer rood op straat, 2000

Delen