Brandweer van de 21ste eeuw

Nieuwe roosters

De brandweermannen kregen - vaak na harde acties - andere roosters en hebben nu een 48-urige werkweek. Die verminderde uren hebben ook hun weerslag op het verenigingsleven bij de brandweer, want de duikvereniging en de sportvereniging zijn inmiddels opgeheven. Alleen de reünistenvereniging en de club die goedkope vakantiehuisjes exploiteert floreren nog. Ook het uiterlijk van de brandweerman veranderde sterk. Na 127 jaar moest de Amsterdamse brandweermens in 2001 afscheid nemen van zijn geliefde wollen uitrukpak, dat souplesse en comfort bood, maar niet meer de vereiste bescherming. Bovendien was de stof in deze hoeveelheden niet meer verkrijgbaar.

State-of-the-art opleidingscentrum

Het korps kreeg begin 2008 een hypermodern opleidingscentrum naast dat van de brandweer van de luchthaven Schiphol, waar bovendien de mogelijkheid kwam om wetenschappelijk onderzoek te doen voor de veiligheid van de brandweermens. Het logistiek centrum van de brandweer verhuisde naar de rand van de stad, waar veel meer ruimte was en tenslotte werd het oude hoofdkwartier van de BB, dat sinds 1990 als centraal bureau in gebruik was, begin 2010 vervangen door een moderner kantoorgebouw. In 2013 zijn de taken van de alarmcentrale van de brandweer overgeheveld naar de nieuwe meldkamer voor de hulpdiensten bij de politie.

Van zes naar één

De belangrijkste veranderingen waren echter vooral van organisatorische aard. De regionale brandweer, waarin Amsterdam deelnam, moest in 2007 de gemeente Haarlemmermeer afstoten, waarmee ook de directe verantwoordelijkheid voor de hulpverlening op de luchthaven Schiphol verviel. De organisatie zelf veranderde sterk door de overgebleven gemeentelijke brandweerkorpsen samen te bundelen in één nieuwe organisatie. Dat werd op 1 januari 2008 effectief. Daarmee werden de brandweerkorpsen van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn als gemeentelijke diensten opgeheven en onderdeel van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Drukke brandweer

De nieuwe brandweer maakte een vurige start met een spectaculaire brand in een Amsterdams grachtenpand, ontstaan door vuurwerk op 1 januari 2008. Op 26 juni van datzelfde jaar werd een uitzonderlijk grote brand bestreden in een complex bouwmarkten en winkels in Amsterdam-Noord, waarbij een deel van een woonwijk geëvacueerd moest worden. Deze, maar ook andre incidenten en de vele oefeningen bewijzen telkens dat het denken en werken in grotere verbanden in deze tijd onvermijdelijk is. In 2015 werd het korps 13.772 keer gealarmeerd, waarvan 1.865 maal voor brand. Daarnaast is 1.040 keer uitgerukt voor reanimatie na een hartstilstand, waarbij de brandweer vaak sneller kan zijn dan de ambulance. Verder wordt de brandweer vaak ingeschakeld voor gas- of koolmonoxidelekkages, liftopsluitingen, het horizontaal verplaatsen van patiënten uit bovenverdiepingen, verkeersongevallen en personen of voertuigen die te water zijn geraakt. Met de aangrenzende hulpverleningsregio’s wordt samengewerkt bij incidenten waarvoor specialistische inzet nodig is.

Brandveilig leven

Het meest bekende deel van de brandweer is verspreid over 17 brandweerkazernes, waarvan 12 met een beroepsbezetting. Daarnaast is er een contingent vrijwilligers, dat bij grote incidenten beschikbaar is voor taken in de logistiek, catering en verbindingen.

De minder opvallende, stille werkers zijn die van de staf, trainers en mensen met preventieve en proactieve taken. Zij zorgen er – samen met de parate brandweermensen – voor dat er controles worden uitgevoerd en bedrijven en burgers voorbereid zijn op brand of zich in ieder geval van het gevaar bewust zijn.

Het stimuleren van die bewustwording wordt momenteel als onderdeel van de toekomstvisie van de brandweer in Nederland uitgerold. Amsterdam-Amstelland heeft daarin een voortrekkers- en voorbeeldrol.

Delen