Actueel

Doe jij aan drie minuten uitdamptijd?

  • Nederland Nederland
  • 16 januari 2020 16 januari 2020
Hoe kunnen we brandweermedewerkers stimuleren om vaker en beter persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen te gebruiken? Deze vraag stond centraal tijdens de pilot ‘stimuleren juist gebruik ademluchtbescherming’.
Lees verder

Ontruiming bij brand in de zorg

  • Nederland Nederland
  • 13 januari 2020 13 januari 2020
De Vei­lig­heids­re­gi­o's Rot­ter­dam-Rijn­mond (VRR) en Zuid-Hol­land Zuid (VRZ­HZ) werkten samen aan de hand­rei­king 'On­t­rui­ming bij zorg­func­ties'.
Lees verder