Internationale Dag voor mensen met een beperking

 • Nederland
 • 03 december 2019

Voor iedereen die goed ziet of hoort is het vanzelfsprekend om meteen actie te ondernemen en te vluchten bij een brandmelding (loos of niet-loos) of een ontruiming. Thuis zal dit het geluid zijn van de rook- of CO-melder. Op het werk, in de bieb, tijdens een evenement of in een andere (publieke) omgeving zal het veelal de slow whoop zijn. Als de rookmelder of de slow whoop afgaat weet je dat je moet vluchten. Maar wat als je minder valide bent of visueel of auditief beperkt bent? Stel, je weet door een visuele beperking tijdens een ontruiming jouw dichtstbijzijnde vluchtroute niet te vinden?

Interview met Marco van Breukelen, integraal veiligheidskundige, bevelvoerder brandweer en accountmanager bij een organisatie die opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgt voor BHV en crisismanagement.

Alternatieve alarmering beschikbaar

Marco van Breukelen: “Het is goed om allereerst te noemen dat zintuigen zoals zicht, reuk en ook smaak, ’s nachts als je slaapt uitgeschakeld zijn, of in ieder geval op een lager pitje functioneren. Vandaar het levensbelang van de rookmelder en CO-melder die met een luid signaal je alarmeren.
Mensen die doof zijn of mensen met een gehoorbeperking die voor het slapen gaan de gehoorapparaten uitdoen, horen dit alarm niet. Voor hen is de trilmat ontwikkeld. De trilmat leg je onder het kussen. De melder en de trilmat ‘communiceren’ met elkaar in geval van alarmering.
Voor een situatie overdag en vooral ook voor omgevingen waar een slow whoop de omgevingsgeluiden niet overstemt, is er een rookmelder met een flitslamp op de markt. Deze kan ook voor mensen met een gehoorbeperking als alarmering dienen.”

Neem maatregelen, en maak duidelijke afspraken

Slechtzienden of blinden horen het signaal wel. Hoe kunnen we hen ondersteunen in geval van brand of ontruiming? Hoe vinden zij hun vluchtweg, welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Marco: “Als op het werk in bijvoorbeeld een kantorenpand de brandmeldinstallatie een brand signaleert, zullen deuren automatisch sluiten om te voorkomen dat brand en giftige rook zich snel verspreiden. Dit noemen we compartimentering. Blinde collega’s of de collega’s die beperkt zien, dienen de vluchtroutes dus heel goed te kennen en te hebben geoefend. En vergeet de bezoekers niet! Hier ligt een belangrijke taak voor de BHV-organisatie. Er dienen duidelijke afspraken te zijn wie de collega of bezoeker met beperkt of geen zicht begeleidt.
Om met de dove collega’s of slechthorenden snel en helder te communiceren, kan het een oplossing zijn om kaarten op te stellen met een pictogram of korte aanwijzing indien actie is vereist, bijvoorbeeld “Brand, volg mij”. Die moet je altijd voorhanden hebben en niet naar hoeven zoeken wanneer ze nodig zijn. Daar moet je van tevoren goed over nadenken.”

Ben je zelf visueel of auditief beperkt?

 • Laat je goed adviseren over de installatie van een rook- en/of CO-melder met extra opties.
 • Schaf de trilmat aan voor onder het kussen.
 • Ga het gesprek aan met een naaste of met de buren voor het nemen van extra maatregelen. Maak de beperking en de hulp die bijvoorbeeld de buren in geval van een calamiteit kunnen bieden bespreekbaar, hoe moeilijk ook misschien.

Ben je Hoofd BHV?

 • Zorg dat je weet waar zich mogelijk collega’s (of bezoekers!) bevinden die in geval van een calamiteit extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Zorg voor een goede registratie. Dit is vooral van groot belang als er sprake is van flexwerken.
 • Kijk naar het ontwerp van het gebouw en ken de bouwtechnische installaties.
 • Wat kan je verbeteren voor de collega’s met een beperking? Misschien een EVAC+chair op meerdere etages, of in ieder geval op de etage waar een collega werkt die een rolstoel gebruikt? Of schakel je collega’s in de directe omgeving in en geef hen een taak voor de begeleiding van de collega’s.
  Het is ontzettend belangrijk dat je de diverse calamiteitenscenario’s de revue laat passeren. Of dit nu thuis is, op het werk of in een publieke ruimte.

En oefen!

Marco: “Je kan het nog zo mooi bedenken en in een plan vastleggen, maar het is heel belangrijk dat je alles toetst, of het ook echt in de praktijk werkt wat je hebt bedacht. De bedrijfshulpverleners dienen de onderlinge afspraken duidelijk te hebben en BHV-plannen en -procedures dienen regelmatig te worden geoefend. Zowel met elkaar als BHV-organisatie en juist ook met de andere collega’s. Oefen eens samen met de brandweer.”

Kijk ook op: https://www.hoorwijzer.nl/hulpmiddelen/wek-en-waarschuwingssystemen/

Table-top ontruimingsoefening

Een table-top ontruimingsoefening is een simulatie van een ontruiming. Aan de hand van een casus wordt 'op tafel' een ontruiming nagespeeld. De oefening kan zowel met alleen bedrijfshulpverleners als met medewerkers worden gedaan.

De oefening
Bij de oefening wordt gebruik gemaakt van een plattegrond van (een afdeling van) de organisatie. Hierop kan met behulp van bijvoorbeeld LEGO-onderdelen aangegeven worden waar mensen in bed liggen, rolstoelen of tafels staan etc.

Waar is de nooduitgang?
Bij aanvang van de oefening wordt met elkaar besproken waar de nooduitgangen zijn, de brandhaspels en/of -blussers hangen, de brandmelder hangt en waar de verzamelplaats is. Dit kan bijvoorbeeld door kaartjes met pictogrammen neer te leggen op de plattegrond.

Wat doe je als...?
Vervolgens krijgt elke medewerker een (LEGO)poppetje dat hem/haar vertegenwoordigt en wordt de casus voorgelegd. Elke medewerker zet zijn/haar poppetje op de (werk)plek waar hij/zij op het moment in de casus logischerwijs is. De medewerkers geven vervolgens aan wat ze denken te moeten doen bij een ontruiming.

Afhankelijk van de grootte van de groep duurt een oefening ongeveer 30 - 60 minuten.

Calamiteitenplan

In het calamiteitenplan legt u vast welke procedures gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit.

Eerste hulpverleners

Als er op je werk brand uitbreekt of iemand valt, weet je dan wat je moet doen? Het is belangrijk dat er de juiste eerste hulp wordt geboden. De eerste hulpverleners bij een bedrijf zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers). De taak van BHV’ers is om letsel en schade voor medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
Lees hier meer over de taken van een BHV-er.

Ken je buren, waarschuw elkaar

Elkaar kennen redt levens
De meeste mensen kunnen zichzelf in veiligheid brengen. Maar er zijn ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Elkaar kennen, tijdig waarschuwen en helpen om in veiligheid te komen kan het verschil maken tussen leven en dood. Zorg daarom dat je weet wie je buren zijn. Naast, maar ook boven of onder je.

TIP

Houd altijd een opgeladen telefoon in de buurt om 112 of je buren te kunnen bellen.

Brandveiligheid, samen onze zorg

Ben je ouder of minder mobiel? Dan ben je kwetsbaarder als er brand uitbreekt.

BVL_senioren_cover-folder_Brandveiligheid, samen onze zorg

Brandveiligheid voor ouderen

Er zijn verschillende manieren om de brandveiligheid in huis van mensen die verminderd zelfredzaam zijn te vergroten:

 • Zorg dat de rookmelder goed hoorbaar is. Voor slechthorenden is er een versterker beschikbaar. Daarnaast kun je een trilplaat, die je onder het bank- of hoofdkussen kunt plaatsen, en een lichtflitser aanschaffen om te alarmeren bij rook.
 • Een rookmelder met een gesproken alarm zorgt ervoor dat ouderen beter weten wat ze moeten doen. Sommige mensen weten soms niet meer wat ze moeten doen bij het horen van de piep. In veel gevallen worden gesproken alarmen vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Je kunt een rookmelder aanschaffen die de buren waarschuwt. Zij kunnen dan helpen met vluchten en hulpinstanties informeren.
 • Er zijn oplossingen op de markt waarmee de brandveiligheid in een woning te verbeteren is. Een voorbeeld is een woningsprinkler (sprinklerinstallatie). Deze sproeit water langs het plafond en de wanden als de temperatuur als gevolg van brand stijgt. Ook zijn er mobiele watermistsprinklers te koop. Hiermee vertraag je de uitbreiding van brand en win je kostbare tijd om het huis waar brand is te verlaten.

Delen