Brandweer zoekt speurneuzen

  • Nederland
  • 26 september 2019

Vandaag, donderdag 26 september, starten de Nationale Brandpreventieweken. Juist jongeren maken veel gebruik van oplaadbare apparaten zoals een mobiele telefoon. Daarom richten we ons met de landelijke campagne specifiek op deze doelgroep met het thema: ‘Brandweer zoekt speurneuzen’. In de Risk Factory in Twente is de aftrap van de Nationale Brandpreventieweken. Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar gaan daar op zoek naar de oorzaak van brand en leren hoe ze oplaadbare apparaten veilig kunnen opladen.

De impact van een woningbrand is enorm. Zelfs als er geen slachtoffers zijn. In de praktijk zien we dat steeds meer branden worden veroorzaakt door (defecte) elektrische apparaten of foutief opladen. Omdat het aantal elektrische apparaten toeneemt, neemt daardoor ook het risico op brand toe. Voor de brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting reden om dit jaar tijdens de Nationale Brandpreventieweken aandacht te vragen voor het veilig opladen van elektrische apparaten, om zo in de toekomst het aantal woningbranden te kunnen verlagen.

Online game

Natuurlijk mag een game voor deze doelgroep niet ontbreken. Met behulp van deze game gaan kinderen op zoek naar de oorzaak van een woningbrand. Daarbij leren ze brandgevaarlijke situaties te herkennen en leren ze hoe ze apparaten veilig kunnen opladen.

Kinderen kunnen de game ook met de hele klas spelen en zo kans maken op een mooie prijs voor de hele klas. Scholen worden geïnformeerd over de online game en Nieuwsbegrip (een methode van begrijpend lezen, die op alle scholen wordt gebruikt) heeft een les ontwikkeld rondom het onderwerp van de campagne. Vloggers worden ingezet om onze boodschap over te brengen op de kinderen in de genoemde leeftijd en de Jeugdbrandweer is benaderd om de kinderen uit te nodigen en de game te spelen. Alle 25 veiligheidsregio’s sluiten aan bij de campagne en overal in het land worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Samenwerking

Door een intensieve samenwerking tussen de regio’s, Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland hopen we komende maand zoveel mogelijk kinderen te bereiken, zodat zij weten hoe ze apparaten veilig kunnen opladen en dat vooral ook zo gaan doen! Samen maken we Nederland nog veiliger.

De online game is hier te vinden: www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

Delen