Krijgt jouw kind al les in brandveiligheid?

  • Nederland
  • 25 oktober 2018

Wel eens gehoord van Nieuwsbegrip? Dit wordt gebruikt op ongeveer 6000 basisscholen in Nederland. Leerlingen gaan door middel van begrijpend lezen aan de slag met actuele of maatschappelijke onderwerpen. Brandveiligheid is nu toegevoegd aan het Nieuwsbegrippakket.

De maand oktober staat in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. Alle veiligheidsregio’s doen hier aan mee. We voeren samen campagne om brandveiligheid onder de aandacht te brengen. Dit jaar richten we ons op jonge en aanstaande ouders met het thema ‘Hé, doe de deur dicht!’ Uit onderzoek is gebleken dat jonge gezinnen meer kans hebben op een brand in huis. Daarnaast laten ouders van kleine kinderen vaak de deuren van slaapkamers open, om kun kinderen te kunnen horen.

Deuren sluiten

Tijdens de Brandpreventieweken wijzen we op het belang van het sluiten van deuren en rookmelders. Door de deuren gesloten te houden, kan de rook die vrijkomt bij een eventuele brand zich veel minder snel verspreiden. Het is dan wel belangrijk om rookmelders te hebben, zodat je snel gewaarschuwd wordt als er brand is.

Ook op de school van jouw kinderen?

De les brandveiligheid van Nieuwsbegrip is als extra les aan het pakket toegevoegd en wordt niet standaard behandeld. Wil je dat jouw kinderen, als ze in groep 7/8 zitten, de les volgen? Vraag dan aan de leerkracht of ze de les willen behandelen. De leerkracht kan de les vinden in het overzicht Extra lessen van Nieuwsbegrip.

Voorbeeld uit Nieuwsbegrip

Delen