Het is weer Sint Maarten patroonheilige van de brandweer

  • Nederland
  • 11 november 2018

Sint Maarten of de heilige Martinus van Tours, zoals hij officieel heet, is niet alleen patroonheilige van bedelaars, smeden en militairen, maar in sommige streken ook van de brandweer. Dat komt omdat hij in zijn leven een wonder verrichtte, waarbij het overslaan van het vuur van een brandende heidense tempel naar een woonhuis tegenhield. Hij had die tempel trouwens zelf wel in brand gestoken in zijn ijver om niet-christelijke afgoderij te verwoesten. Nog steeds worden in sommige landen grote vuren ontstoken op zijn naamdag, 11 november.

Hier in Nederland lopen kinderen ook met vuur in lampionnetjes om hem te eren. Vaak ontstaan er daardoor ook branden en brandjes, die dan niet door Sint Maarten, maar door de brandweer moeten worden geblust.

Wees voorzichtig met de lampionnetjes en vreugdevuren, want als het een beetje waait, kan het vuur zomaar uit de hand lopen. De brandweer is wel snel, maar kan niet overal tegelijk zijn

Delen