Samen werken aan een betere brandweerzorg

Terugdringen loze meldingen door Particuliere Alarmcentrales

  • Nederland
  • 21 december 2017

De brandweer roept Particuliere alarmcentrales (PAC) op om voortaan alleen nog brandalarmen door te melden die geverifieerd zijn. Dat verhoogt de kwaliteit van de brandweerzorg.  Dit kan door het volgen van het verificatieprotocol van VEBON-NOVB. Als de PAC’s volgens dit protocol werken, kan de brandweer zich richten op haar primaire taak: noodhulp verlenen.  

Loze melding

Particuliere alarmcentrales melden regelmatig automatische brandalarmen door naar de brandweer. Het gaat daarbij om alarmen van brandmeldinstallaties die niet verplicht door hoeven te melden naar de brandweer. Meestal blijkt ter plaatse dat er geen brand is en gaat het om een zogeheten nodeloze melding. Toch moet de brandweer daarvoor met prio 1 de weg op en is de betreffende ploeg op dat moment niet inzetbaar voor daadwerkelijke noodhulp.

Gevolgen abonnees

De brandweer ziet kansen voor een betere brandweerzorg als Particuliere alarmcentrales alleen nog brandalarmen doormelden die zijn geverifieerd. Dat betekent ook iets voor beveiligingsbedrijven en de abonnees van de PAC’s. In het protocol van VEBON-NOVB staat bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat de abonnee een gecertificeerde brandmeldinstallatie (NEN 2535) heeft die wordt beheerd en onderhouden (NEN 2654-1).

Meer informatie

PAC’s, abonnees, branddetectiebedrijven en beveiligingsbedrijven kunnen alle informatie over het terugdringen van nodeloze meldingen en het verifiëren van meldingen vinden op brandweer.nl/pac. Laten we samen werken aan een brandveiliger Nederland!

Protocol

Download hier het VEBON-NOVB Protocol.
Checklist Checklist

Werkwijze PAC

  • Je geeft toepassing aan het VEBON-NOVB-protocol.
  • Je geeft bij een brandmelding de categorie van verificatie door
  • Je houdt rekening met passende brandweerzorg op uw brandmelding.
  • De toegankelijkheid tot het object is door je abonnee geregeld, of de brandweer verschaft zelf toegang tot het object.
  • Je monitort de meldingen en past verbetermaatregen toe of laat deze toepassen om onnodige brandmeldingen in de toekomst te voorkomen.

Wat kan ik doen als er een ongewenste of onechte melding is geweest?

Kijk naar de oorzaak van de loze brandmelding. Ga na welke organisatorische oplossing mogelijk is om dergelijke meldingen in de toekomst te vermijden. U kunt ook in overleg met uw branddetectiebedrijf bespreken welke installatietechnische oplossing voorhanden is. Leg altijd in het logboek vast welke maatregelen u getroffen heeft, zodat u kunt monitoren of de acties daadwerkelijk het beoogde effect hebben gehad.

Hoe kan ik ongewenste en onechte meldingen voorkomen?

Er bestaan veel mogelijkheden om ongewenste en onechte meldingen te voorkomen. Deze mogelijkheden zijn veelal toegespitst op de plaatselijke situatie en zijn maatwerk. Neem voor advies contact op met uw branddetectiebedrijf, installateur of adviseur. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de brandweer. Laat ook onderzoeken of het Programma van Eisen (PvE) van de installatie of het Uitgangspuntendocument (UPD) moet worden aangepast, wanneer wijzigingen aan de installatie worden doorgevoerd.

Infographic Nodeloze brandmeldingen

In 2014 heeft de brandweer 52.520 automatische brandmeldingen ontvangen. Hiervan was 95% loos alarm. De gevolgen hiervan zijn...

Doel Brandweer Nederland: Terugdringen van loze meldingen tot 5%.

Delen