Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg

  • Arnhem
  • 13 maart 2017


Van 13 tot en met 18 maart is het de week van Zorg en Welzijn. Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer.

Partners in veiligheid
Ook in een zorginstelling kan brand ontstaan. Met alle gevolgen van dien.
Voorkomen is -ook hier- altijd beter dan blussen en hierbij is samenwerking essentieel.
Alleen samen kom je tot de best denkbare oplossingen, die minimaal voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen. Dit is de basis van ‘Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg'. Een project dat erop is gericht de bewustwording rondom brandveiligheid in de zorg te vergroten en brandveiliger gedrag te stimuleren.

Landelijke methode
Het project is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke methode, bestaande uit een nulmeting, een introductiegesprek en een verdiepend gesprek waarin de zorgorganisatie aangeeft of zij regelgericht of risicogericht te werk wil gaan. Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag, met behulp van een aantal specifieke producten. Denk aan een convenant, een veiligheidsexpeditie, middelen voor medewerkers en/of bewoners en audits.

 

Ervaringen met Geen nood bij brand

Siza in Arnhem heeft aan de basis gestaan van de methode ‘Geen nood bij brand!' Siza biedt ondersteuning overal waar mensen met een handicap belemmeringen ondervinden. De stichting beheert locaties in heel Gelderland en Midden-Brabant. De twee meest bekende zijn Het Dorp en 's Koonings Jaght.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw had Siza na een renovatie in Het Dorp problemen met de gebruikersvergunning, onder meer vanwege brandveiligheidsvoorschriften. Omdat de leiding meende dat er sprake was 'een gedeelde verantwoordelijkheid' werd contact opgenomen met de brandweer. In samenspraak werd kort daarna het project 'Geen nood bij brand!' opgestart. Het project leidde tot een methode, die momenteel landelijk wordt uitgerold.

Delen