Eerste Brandveilig leven Innovatie Event groot succes

 • Oefencentrum Crailo
 • 16 september 2016

Het Brandveilig leven Innovatie Event stond donderdag in het teken van brandveiligheid bij senioren. Voor een volle zaal trapte dagvoorzitter Elie van Strien de allereerste editie af. ‘We gaan vandaag innovatieve dingen zien, maar we gaan vooral ook netwerken. Van elkaar horen en leren. Brand wordt vaak enorm onderschat. Het is een absolute sluipmoordenaar. Dat geldt voor alle burgers, maar zeker voor senioren. Zij zijn kwetsbaarder. Juist voor hen moeten we andere dingen bedenken die de brandveiligheid kunnen bevorderen en daar gaan we mooie voorbeelden van zien. Vandaag krijg je veel suggesties om morgen de daad bij het woord te voegen', zo opende van Strien de dag.

Na deze korte introductie haalde hij Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland naar voren die benadrukte hoe belangrijk Brandveilig leven is. ‘Vorig jaar tijdens de ‘Laat je ouders niet stikken' campagne van de Brandpreventieweek ben ik voor het eerst met mijn ouders in gesprek gegaan over brandveiligheid. Ik vond het best spannend om hier met mijn ouders over te spreken. Het idee dat hun iets zou overkomen, raakte me. Je spreekt meer via je buik en hart. Het zijn belangrijke dingen', vertelt Wevers. ‘Na het gesprek zijn we door het huis gegaan en heb ik een rookmelder bij ze opgehangen. En ik heb geregeld dat als er iets gebeurt ze de buurman kunnen vragen om hulp. Ik woon twintig kilometer verderop, dus ben altijd te laat, maar de buurman kan wel iets doen.' Wevers laat weten dat hij uitkijkt naar de dag en benieuwd is naar alle innovaties. ‘Op de werkvloer ontstaan mooie nieuwe ideeën. We moeten in onze organisatie de mensen daar de ruimte voor geven. En we moeten verbinding maken met bedrijven. Samen kunnen we een beweging in gang brengen. Dat is de essentie.'

Grotere rol gemeente

De tweede spreker van de dag is Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum. Hij laat weten dat hij vindt dat de gemeenten de brandweer actief moeten helpen bij het zorgen voor brandveiligheid bij ouderen. ‘De burgemeester is een schakel in de keten, de brandweer kan het niet alleen. We moeten samenwerken om mensen bewust te maken van brandveiligheid. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de WMO. Brandveiligheid komt daarin nog onvoldoende naar voren. Daar kunnen en moeten we een regierol in vervullen, want ik ben ervan overtuigd dat dat een vast agendapunt hoort te zijn.' Na zijn betoog opent Broertjes het Loket Brandveilig leven. Het loket moet een centrale en overzichtelijke vindplek worden waar goede initiatieven worden verzameld, zodat iedereen die een activiteit wil organiseren, terecht kan op www.loketbrandveiligleven.nl

 

Tweets #brandveiligleven

 • @JoostEbus
  • RT @JoostEbus: Nu de brandonderzoeker er toch is, even de rookmelder vervangen door een werkende. #brandonderzoek #brandveiligleven #bewone…
  • 18 sep 2020 06:52

Senioren en brandveiligheid

Na de feestelijke opening van het Loket Brandveilig leven is het woord aan René Hagen die verder ingaat op de problematiek van brand bij senioren. Hij benadrukt dat ouderen kwetsbaarder zijn en brandveiligheid daardoor extra belangrijk is. ‘Ouderen worden vaker slachtoffer doordat ze fysieke beperkingen hebben, maar ook doordat ze vaak alleen wonen en niemand meekijkt die ze vertelt dat ze de was niet op de kachel moeten drogen of de pannenlap niet dichtbij het vuur moeten laten liggen. Roken en koken is ook bij ouderen het grootste risico. Juist omdat ze vaak fysieke beperkingen hebben, moeten we meer doen dan alleen een rookmelder ophangen. Snel handelen is nodig en daarvoor zijn ondersteunende middelen nodig. Als we de problematiek bij ouderen aan willen pakken, moeten we drie oplossingsrichtingen in samenhang oppakken. We moeten brandveilig gedrag beïnvloeden, de toepassing van technische voorzieningen initiëren en de regelgeving passend maken op het soort bewoning.'

Veilig en gelukkig oud worden

Ben Hammer, bestuurder van ouderenzorgorganisatie HilverZorg, vertelt de aanwezigen wat het gevolg is van het feit dat ouderen langer thuis wonen en hoe zij daar als zorgorganisatie mee omgaan. ‘Mensen moeten niet alleen langer thuis wonen, ze willen dat ook. Wie gaat er op z'n 65ste nog vrijwillig naar het bejaardenhuis?', vraagt Hammer de zaal. ‘Bijna niemand. Mensen die thuis willen blijven wonen hebben een grote veranderingsbereidheid, daar liggen kansen. Als zorgorganisatie bewegen wij steeds meer naar buiten toe. We voelen ons verantwoordelijk voor de thuiswonende senioren die hulp nodig hebben. Wij geloven in de kracht van sociale controle en verbinding in de wijk, dat kan ook helpen bij brandveiligheid. Daarom hebben we het programma buurt- en wijkgericht werken opgezet. We zetten activiteiten op in de wijken, zodat mensen elkaar leren kennen en er meer verbinding ontstaat in de wijk. Daar kan de brandweer bij aanhaken. Samen kunnen we eraan bijdragen dat ouderen gezond, veilig en gelukkig oud worden.'

Opzetten communities

Floor Ziegler is de laatste spreker van de ochtend. Zij is cultureel ondernemer en heeft in Amsterdam-Noord door in gesprek te gaan met alle mensen uit de buurt, verschillende creatieve activiteiten opgezet. Daarmee maakte ze een park dat eerst verloederd leek, weer tot een levendige plek waar mensen graag verblijven. ‘Je moet een goede kwartiermaker hebben en een locatie, dat is de essentie voor het opzetten van een community. Ik geloof dat de kazerne ook een geschikte plek kan zijn. Je moet je openstellen. Ik ga vaak het land in en laat me in de plaatsen waar ik kom, leiden door de mensen die ik ontmoet. Vaak kun je dan al snel een netwerk in kaart brengen waarmee je een community kunt bouwen. Je openstellen en verbinding zoeken vraagt veel energie. Je moet uit je comfortzone stappen. Dat kost altijd moeite, maar als je het doet is de wereld waanzinnig.'

Kennismarkt

Na het ochtendprogramma, staan er in de middag verschillende demonstraties op het programma en kunnen de vele verschillende stands van brandweer, instellingen en bedrijven op de kennismarkt worden bezocht. Ieder presenteert er zijn eigen project of product. Eurocom en EI presenteren hun draadloze omgeving. Zij hebben de rook- en koolmonoxidemelders ingekoppeld op het zorgsysteem van thuiswonende senioren of die in een zorginstelling. Als de rookmelder afgaat, wordt via het systeem de zorgverlener gealarmeerd. Hij of zij kan contact opnemen met de cliënt om de melding te verifiëren en zo nodig hulp in te schakelen. Ook het Rode Kruis is aanwezig op de kennismarkt. ‘Eén van onze speerpunten is zelfredzaamheid, ook bij ouderen in de wijken en dorpen. We zijn hier vooral om te kijken wat we kunnen doen', vertelt Marita Leupen van het Rode Kruis. ‘Daarnaast presenteren we hier onze zelfredzaamheidsbingo. Dat spel kunnen we met senioren spelen en daarin komen allerlei thema's aan de orde, van brandveiligheid tot inbraakpreventie, evacuatie en een persoonlijk noodplan. Daar zijn we net dit jaar mee begonnen.'

Demonstraties

In de middag zijn er op het oefenterrein van Oefencentrum Crailo ook diverse demonstraties. Er wordt getoond hoe een woningbrand zich ontwikkelt als er geen sprinkler aanwezig is, wat er gebeurt als er een waterleidingsprinkler of een woningsprinkler is en wat het effect is van de mobiele watermistinstallatie. Bij de woningbrand zonder sprinklers kan de brand ongehinderd van de bank overslaan naar de tafel en omliggende meubelen. De ramen knappen al binnen enkele minuten. De branden waarbij een waterleidingsprinkler, woningsprinkler of watermistinstallatie aanwezig is, blijven beperkt tot de hoek van de bank. Het effect is duidelijk ‘Bovendien', zo laat René Hagen, lector brandpreventie aan de Brandweeracademie weten, is de overleefbaarheid bij brand in woningen met sprinklers of watermist groter. Op een laag niveau kun je het zonder adembescherming nog wel even uithouden. Ook de temperatuur blijft een stuk lager dan wanneer er geen sprinklers in de woning zitten.'

Checklist Checklist

Rookmelders voor ouderen

 • Zorg ervoor dat de rookmelder goed hoorbaar is voor ouderen
 • Schaf eventueel een trilplaat of lichtflitser aan die alarmeert bij rook
 • Zorg voor een rookmelder met een gesproken alarm. Ouderen weten dan beter wat ze moeten doen
 • Schaf eventueel een rookmelder aan die de buren waarschuwt
 • Installeer een woningsprinkler. Bij brand sproeit deze sprinkler water langs het plafond en de wanden

Delen