Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Ontruimingsplan

Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levenbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten. In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens het Bouwbesluit, de Arbowet en het Arbobesluit.

calamiteitenplan-02.jpg (2 Kb)

Inhoud van uw ontruimingsplan

In het ontruimingsplan omschrijft u de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft.

meer
calamiteitenplan-01.jpg (2 Kb)

Eisen aan uw ontruimingsplan

Uw ontruimingsplan moet voldoen aan de NEN-norm 8112 ‘Leidraad voor een ontruimingsplan’. Voor veel gebruiksfuncties is een apart deel beschikbaar.

meer